பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

No.

Decision of the Commission Re Communication from Citizens

Date of Communication

01

Mrs.Y.U.S.Peiris, Kadugannawa

17/02/2017

02

Mr. Sunil Basnayake, Moratuwa

06/02/2017

03

Mr.M.A.N.E.Perera, Anamaduwa

17/02/2017

04

Mr.M.M.Vazeer, Kotikawatte

06/01/2017 & 14/03/2017

05

Mr.A.D.Jayasinghe, Kelaniya

14/03/2017

06

Mr.R.M.Jayathilleke, Kohilagedara

15/03/2017

07

Mr.U.Anura Jayawickrema, Padukka

17/03/2017

08

Mr. G. Sunil Shantha, Ambalangoda

15/03/2017

09

Mr. Pakeer Sikkander, Polonnaruwa

24/03/2017

10

Eng. M.V.R. Perera (relating to Ministry from Sports)

20/03/2017

11

Eng. M.V.R. Perera (relating to Ministry from Finance)

20/03/2017

12

Eng. M.V.R. Perera (relating to Kesbewa UC)

08/03/2017 & 24/03/2017

13

M.G. Hemapala, Colombo -13

19/02/2017

14

T.H. Mahindapala, Hikkaduwa

03/03/2017

15

P.G.M. Ranaweera, Peradeniya

03/03/2017

16

S.A.S.S. Perera, Padukka,

09/02/2017

17

S.A.S.S. Perera, Padukka,

09/02/2017

18

R. M. Karunaratna, Ibbagamuwa

22/03/2017

19

M. C. Paranvithana, Galle,

24/03/2017

20

K.A.B. G. Dayaratne, Pannipitiya

06/03/2017

21

Amila Pieris, Rajagiriya

06/03/2017

22

R. K. Vithana, Aluthwala

21/03/2017

23

Ajith Lakshman Wimalasena, Kirindiwela

No date on letter, filed 23/03/2017

24

W. M.W. E. Weerasinghe, Galnewa

19/03/2017

25

P.A. Karunatillake Pitumpe, Attorney at Law, Kurunegala

06/02/2017

26

G. Liyanage, Awissawela

13/02/2017, 17/04/2017 & 03/05/2017

27

E. M. C. Edirisuriya, Kandy

24/04/2017

28

M. O. G.E. Fernando, Moratuwa

17/04/2017

29

W.G.M.T.G. Perera, Dodampe

17/04/2017

30

W.A.G.T.L.B. Weerasekera, Handessa

03/04/2017

31

D. Ariyawathie Jayasinghe, Ampara

07/04/2017

32

Kithsiri Manatunga, Colombo

21/03/2017 & 03/04/2017

33

Premalal Abeysekera, Galle

28/03/2017

34

Janaka Mahendra Wijeweera, Gampaha

14/03/2017

35

A.G. Indika Ajith Kumara, Galle

16/03/2017

36

M. P. Thilakasuriya, Siyambalanduwa

28/03/2017 & 29/04/2017 & 02/05/2017

37

S.B. Kurukulasuriya, Katugastota

18/04/2017

38

H.S. Chandraratne, Kotapola

20/04/2017

39

Premasiri Vithanage,  Kirama

03/04/2017

40

S. M. Anurasiri Senanayake, Anuradhapura

19/04/2017

41

J. Wickremasinghe, Palapanwala

06/04/2017

42

Padmasiri Bandula Kulatunga, Millewa

05/04/2017

43

Jinaadhari Kumari Rajasinghe, Nochiyagama

06/04/2017

44

Mr. S. Sivajothy, Vavuniya

20/03/2017

45

Mr. S. Robert, Vavuniya

15/03/2017

46

B.L. Abeyapala, Baduraliya

02/05/2017

47

Terry Jayaratna, Kundasale

No date. Filed on 28/04/2017

48

K.K. Dharmasena, Dompe

27/03/2017 & 17/04/2017

49

Tharindu Jayawardena, Gampaha

05/05/2017

50

Mr. W.A.P. Wijewickrema, Kosgama

17/04/2017

51

Mr. S. Rasiah, Kandy

24/03/2017

52

S.H. Mahesh Padamakumara, Kobbeigana

25/04/2017

53

M.D. Dayananda, Matugama

05/05/2017 & 20/04/2017

54

H. Gamini Peters, Kalutara

28/04/2017

55

B.I.S.K.T. Wijeyawardane, Dehiowita

26/04/2017

56

S.J.A.L. Premasiri, Narammala

27/03/2017

57

R.W.H. Dissanayake, Anuradhapura

28/04/2017

58

Pradeep Kamal Perera, Nuwara Eliya

24/04/2017

59

R.K. Vithana, Aluthwala

29/04/2017

60

W.A. Padmasriya Dilrukshi, Udathuthiri Pitiya

10/04/2017

61

N.C.S.G. Mendis, Kotukachchiya

23/03/2017

62

K. C. Navaratne

17/03/2017

63

V. Murugesampillai

21/03/2017

64

Decent Lanka

22/02/2017, 23/03/2017 & 03/04/2017

65

Iromi Perera

22/02/2017

66

Nirmala Kannangara

28/04/2017

67

Sisira Wickremasinghe

03/02/2017

68

Ariyapala Bentota, Dehiyathakandiya

28/03/2017

69

Mrs. M. A. Saheeda, Dehiwela

27/04/2017

70

A.D. Jayasinghe, Kelaniya

02/05/3017

71

Oorakkai Farmer’s Committee, Thambiluvil

20/05/2017

72

M.H. Zafras Ahamed

04/02/2017

73

Manoj Prasanna, Polonnaruwa

24/03/2017

74

Lakshan Dias, Attorney – at - Law

24/05/2017

75

Symex International (Pvt). Ltd.

09/03/2017

76

F. Kamardeen

15/05/2017

77

Vineetha Abeywickrema, Deraniyagala

30/04/2017

78

P.G. Kularatne, Weligama

16/02/2017

79

Dr. Mrs. B.J. Rasanen, Chulipuram

16/04/2017

80

S.M. Dasanayake, Hataraliyadhdha

No date. Filed 11/04/2017

81

Mrs.D.Suriapperuma, Attorney-at-law, Gampaha

03/04/2017

82

Mr.N.M.T.B.Nawaratne, Katugastota

14/03/2017

83

Ayesha Udayanthi Liyanage, Attorney-at-Law, Kekirawa

08/03/2017

 

Pending


H.D.S. Anthony, Hapugoda, Kandana

09/03/2017

D.M. Newton Rajapaksa, Kandalama

08/03/2017

A.G. Muthubanda, Thalakiriyagama

11/03/2017

K.D.G. Weerasinghe, Anuradhapura

13/02/2017

Mr.H.M.C.A.Jayasiri, Puwakpitiya

15/03/2017

Udhayakumar Thuraisamy

01/05/2017

A.M. Jazeel

12/04/2017

T. Athula Perera, Nugegoda

27/04/2017

Mrs. S. Badurudeen, Mount Lavinia

01/04/2017

W.D. Galgodalla, Galle

24/04/2017

Shabbir Mohemedally, Pepiliyana

23/03/2017

W.M.N.S.K Wickremasinghe, Rabukkana

20/03/2017

Colonel (Rtd) V. A. Siriwardana, Rajagiriya (4 letters)

17/03/2017

Kaduruwanage Palitha Wijesena, Habaraduwa

22/03/2017

Priyantha Weerasinghe, Nawala

03/03/2017

M.M. Vazeer, Maradana

06/04/2017

Dr. H.R.J.V.P. Goonetilleke, Galle

05/04/2017

R.K. Vithana, Aluthwala

16/04/2017

Engineer M.V.R. Perera, Pannipitiya

28/04/2017

Engineer M.V.R. Perera, Pannipitiya

06/04/2017

Ekkala Environment Protection Society

03/04/2017

Government Media Officers Association

(no date)

Mr. Palitha Ranga Bandara, M.P.

15/05/2017

K. G. Dinuka Hiroshini, Galle

13/02/2017

U.L.A.G. Weragoda, Anuradhapura

24/03/2017

V.G. Malalawansa, Galigamuwa Town

07/04/2017

Dilip Kumar

12/05/2017

Mohamed Hisham

02/05/2017

National Movement for Consumer Rights Protection

03/05/2017

Sithamparapillai Kathiravelu

28/04/2017 & 02/05/2017

Sujith Ruwan Kumara

19/05/2017

Nibras Mansoor

19/05/2017

Janidhu Seneviratne, Ratmalana

18/05/2017

As at 31/05/2017
List is currently being further classified and upgraded

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

Ongoing In-Person Hearings

Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines - [...]

Appellant: The Airline Pilots’of Sri Lanka

Public Authority: Sri Lankan Airlines

Dates of Appeal Hearing: 13.11.2017, 08.01.2018, 06.02.2018, 23.03.2018, 24.04.2018 and 09.05.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Final Order

Anver Sadath v Base Hospital Nintavur  - [...]

Appellant: Anver Sadath

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1183/2018

 

B. J. Rasanen v Zonal Education Office Valikamam [...]

Appellant: B. J. Rasanen

Public Authority: Zonal Education Office Valikamam

Dates of Appeal Hearing: 30.04.2019, 13.08.2019, 10.12.2019, 28.04.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/941/2019

 

B. J. Rasanen v Zonal Education Office Valikamam [...]

Appellant: B. J. Rasanen

Public Authority: Zonal Education Office Valikamam

Dates of Appeal Hearing: 30.04.2019, 13.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/982/2019

 

B.K.G. Dhanapala .Vs . Department Of Land [...]

Appellant: B.K.G. Dhanapala

Public Authority: Department Of Land Settlement

Dates of Appeal Hearing: 05.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/976/2019

 

අභියාචක: බී.කේ.ජී. ධනපාල

පොදු අධිකාරිය: ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 07.05.2019, 05.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/976/2019

 

Bahirathy Rasanen v Zonal Education Office, [...]

Appellant: Bahirathy Rasanen

Public Authority: Zonal Education Office, Valikamam Zone

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019; 10.12.2019; 28.04.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1404/2019

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

Buddika Sandyapriya Vs. Inland Revenue [...]

Appellant: Buddika Sandyapriya

Public Authority: Inland Revenue Department

Dates of Appeal Hearing: 14.09.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/2067/2020

 

C J Wijayawardhana v Sri Lanka Telecom PLC - [...]

Appellant: C J Wijayawardhana

Public Authority: Sri Lanka Telecom PLC

Dates of Appeal Hearing: 03.09.2019; 07.01.2020; 19.05.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1283/2019

 

C. Amarasinghe v Board of Investment (BOI) - [...]

Appellant: C. Amarasinghe

Public Authority: Board of Investment (BOI)

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019, 23.07.2019, 10.09.2019, 03.12.2019, 28.01.2020, 05.02.2020, 10.03.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/791/2018

 

C. B. Ravindraraj v. Ministry of Transport and [...]

Appellant: C. B. Ravindraraj

Public Authority: Ministry of Transport and Civil Aviation

Dates of Appeal Hearing: 08.10.2019; 14.01.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1371/2019

 

Capital Alliance (Pvt) Ltd. v Department of [...]

Appellant: Capital Alliance (Pvt) Ltd.

Public Authority: Department of Census and Statistics

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019, 03.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

Centre for Environmental Justice v Ministry of [...]

Appellant: Centre for Environmental Justice

Public Authority: Ministry of Megapolis and Western Development

Dates of Appeal Hearing: 03.12.2019; 05.02.2019; 25.02.2019; 03.03.2020; 17.03.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1114/2019

 

Centre for Policy Alternatives v Sri Lanka Army - [...]

Appellant: Centre for Policy Alternatives

Public Authority: Sri Lanka Army

Dates of Appeal Hearing: 02.07.2019, 26.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1131/2019

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

D Indrani Silva v National Hospital of Colombo - [...]

Appellant: D Indrani Silva

Public Authority: National Hospital of Colombo

Dates of Appeal Hearing: 26.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/864/2019

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

G.A.J. Weerasinghe Vs. Ministry of Education [...]

Appellant: G.A.J. Weerasinghe

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 14.09.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/2067/2020

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

H A L Udayasiri v Department of Inland Revenue - [...]

Appellant: H A L Udayasiri

Public Authority: Department of Inland Revenue

Dates of Appeal Hearing: 26.08.2019; 14.01.2019; 03.03.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/933/2019

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

Inland Revenue Assessors' Union v. Department of [...]

Appellant: Inland Revenue Assessors' Union

Public Authority: Department of Inland Revenue

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019; 15.10.2019; 14.01.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/831/2019

 

Inter Company Employees Union v Sri Lanka [...]

Appellant: Inter Company Employees Union

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation Ltd.

Dates of Appeal Hearing: 02.07.2019; 26.11.2019; 28.01.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/580/2018

 

J M Jesil Vs Zonal Education Office - [...]

Appellant: J M Jesil

Public Authority:Zonal Education Office - Mutur

Dates of Appeal Hearing: 23.02.2021

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/2180/2020

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

Jayasuriya v National Olympic Committee - [...]

Appellant: Jayasuriya

Public Authority: National Olympic Committee

Dates of Appeal Hearing: 06.08.2019, 19.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1013/2019

 

பிரசன்ன குமார் ஏ. [...]

மேன்முறையீட்டாளர்: பிரசன்ன குமார்

பகிரங்க அதிகார சபை: மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 27.08.2019

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1151/2019

 

K. Prasanna Kumar v Ministry of Hill Country, New [...]

Appellant: K. Prasanna Kumar

Public Authority: Ministry of Hill Country, New Villages, Infrastructure and Community Development

Dates of Appeal Hearing: 27/08/2019; 03.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1554/2019

 

K. Prasanna Kumar v Ministry of Hill Country, New [...]

Appellant: K. Prasanna Kumar

Public Authority: Ministry of Hill Country, New Villages, Infrastructure and Community Development

Dates of Appeal Hearing: 27/08/2019; 03/12/2019; 06.10.2020; 19.01.2021

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1554/2019

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

K.U. Dhammika v Ocean View Development Company [...]

Appellant: K.U. Dhammika

Public Authority: Ocean View Development Company (PVT) Ltd

Dates of Appeal Hearing: 26.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/862/2019

 

M A M Z Aboobucker Vs Agrarian Service Center [...]

Appellant: M A M Z Aboobucker

Public Authority:Agrarian Service Center Neelawanai

Dates of Appeal Hearing: 23.02.2021

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/2178/2020

 

M A M Z Aboobucker Vs Agrarian Service Center [...]

Appellant: M A M Z Aboobucker

Public Authority:Agrarian Service Center Neelawanai

Dates of Appeal Hearing: 23.02.2021

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/2179/2020

 

M R Rasheed v. Department of Inland Revenue - [...]

Appellant: M R Rasheed

Public Authority: Department of Inland Revenue

Dates of Appeal Hearing: 20.05.2019, 24.10.2019, 14.01.2020, 03.03.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/911/2019

 

M Srinavaratnarajah v Mahaweli Authority of Sri [...]

Appellant: M Srinavaratnarajah

Public Authority:Mahaweli Authority of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 23.02.2021

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/2174/2020

 

M. F. A. Mansoor v Ministry of Megapolis and [...]

Appellant: M. F. A. Mansoor

Public Authority: Ministry of Megapolis and Western Development

Dates of Appeal Hearing: 03.12.2019; 05.02.2019; 25.02.2019; 03.03.2020; 17.03.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1108/2019

 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

M.H.M. Hazeer v Central Bank of Sri Lanka - [...]

Appellant: M.H.M. Hazeer

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1056/2019

 

M.H.M.Haseer v Central Bank of Sri Lanka - [...]

Appellant: M.H.M.Haseer

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 04.06.2019, 24.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1036/2019

 

M.N. Farouk v South Asian Institute of Technology [...]

Appellant: M.N. Farouk

Public Authority: South Asian Institute of Technology and Medicine Ltd (SAITM)

Dates of Appeal Hearing: 26.03.2019, 17.07.2019, 26.11.2019; 03.12.2019; 28.04.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/859/2019

 

Manikkavasagar v District Land Reform [...]

Appellant: Manikkavasagar

Public Authority:District Land Reform Board

Dates of Appeal Hearing: 11.02.2020; 21.07.2020; 15.09.2020; 24.11.2020; 02.02.2021

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1800/2019

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

N. Suhaibu v National Water Supply and Drainage [...]

Appellant: N. Suhaibu

Public Authority: National Water Supply and Drainage Board

Dates of Appeal Hearing: 11.02.2020; 05.05.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1671/2019

 

Nasif Akram v Sri Lanka Parliament - [...]

Appellant: Nasif Akram

Public Authority: Sri Lanka Parliament

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1184/2019

 

R. Ananthaseelan v MBSL - RTICAppeal/758/2018

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: MBSL

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019, 28.05.2019, 27.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/758/2018

 

R. Ananthaseelan v Sri Lanka Savings Bank - [...]

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: Sri Lanka Savings Bank

Dates of Appeal Hearing: 28.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/863/2019

 

R. Manikkavasagar v District Land Reform Board - [...]

Appellant: R. Manikkavasagar

Public Authority: District Land Reform Board

Dates of Appeal Hearing: 12.02.2020; 26.05.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1800/2019

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Rajasekar v Dept Of Labour - RTICAppeal/1388/2019

Appellant: Rajasekar

Public Authority: Dept Of Labour

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019; 03.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1388/2019

 

RDSA Wickramasuriya v Lanka Mineral Sands Limited [...]

Appellant: RDSA Wickramasuriya

Public Authority: Lanka Mineral Sands Limited

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2019; 10.03.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1394/2019

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Shermal Hemaka Jayasuriya v National Selection [...]

Appellant: Shermal Hemaka Jayasuriya

Public Authority: National Selection Committee, Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019; 23.04.2019, 06.08.2019; 19.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

T. Rusiripala v Peoples Bank - RTICAppeal/774/2018

Appellant: T. Rusiripala

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/774/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/692/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/779/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

V. Subramaniam v Divisional Secretariat, [...]

Appellant: V. Subramaniam

Public Authority: Divisional Secretariat, Oddusudan

Dates of Appeal Hearing: 27.08.2019, 17.12.2019, 21.01.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1254/2019

 

W.H.J.S. Jayathilaka vs. Mahiyangana, Multi- [...]

Appellant: W.H.J.S. Jayathilaka

Public Authority: Mahiyangana, Multi- Purpose Co-operative Society Ltd

Dates of Appeal Hearing: 05.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1107/2018

 

W.M.P.H. Holdings v. Urban Development [...]

Appellant: W.M.P.H. Holdings

Public Authority: Urban Development Authority-Order

Dates of Appeal Hearing: 25.02.2020; 02.06.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1707/2019

 

Zacky Ismail v Base Hospital Nintavur - [...]

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1182/2018

 

එන් .ඩබ්ලිව් . සි .පි [...]

Appellant:එන් .ඩබ්ලිව් . සි .පි .ලංකො

Public Authority: භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය

Dates of Appeal Hearing: 08.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1367/2019

 

ලයනල් ගුරුගේ එ. [...]

Appellant:ලයනල් ගුරුගේ

Public Authority: ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

Dates of Appeal Hearing: 2019.09.24

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1556/2019