පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් එ. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය (RTICAppeal/06/2017)

අභියාචක: ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල්, ශ‍්‍රී ලංකාව(TISL)
පොදු අධිකාරිය: ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
අභියාචනයට ඇහුම්කන් දීම: 2017 ජූනි 19

අභියාචක (ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ‍්‍රී ලංකා) නියෝජනය කළේ:

අසෝක අබේසේකර මහතා, අධ්‍යක්ෂ(TISL)
ගෙහාන් ගුණතිලක මහතා, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික(TISL) නීති උපදේශක වශයෙන්
සංඛිතා ගුණරත්න මෙය, කළමනාකාරිනී, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ වැඩසටහන
ප‍්‍රියදර්ශනී පවුල්රාජ් RTI වැඩසටහන් නිලධාරිනී(TISL)

පොදු අධිකාරිය (ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය) නියෝජනය කළේ:

ලක්ෂ්මී ජයවික‍්‍රම, නීතීඥ, ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් (නීති), (ජනාධිපති ලේකම් සහ නම් කළ නිලධාරියා නියෝජනය කරමින්)
බී.කේ.එස්. රවීන්ද්‍ර, ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්

ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්වරිය (නීති), ප‍්‍රශ්නගත නීතියේ සංකීර්ණ ගැටළු සහගත බව දක්වමින් පොදු අධිකාරිය වෙනුවෙන් නීති නියෝජනය ලබාගැනීම සඳහා කාලය ඉල්ලා සිටියි.

මෙම ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් යම් විරෝධතාවක් නගන්නේදැයි කොමිෂන් සභාව අභියාචනාකරුගෙන් විමසයි. තමන්ගේ පාර්ශවයෙන් කිසිදු විරෝධයක් නැතැයි අභියාචනාකරු පිළිතුරු දෙයි. පොදු අධිකාරිය විසින් සිදුකළ ඉල්ලීම කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනියි.

තවදුරටත්, 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 3(1) වගන්තිය සමග කියැවෙන 43 වගන්තිය මගින් ඉල්ලා සිටින පුරවැසිභාවය පිළිබඳ කාරණය සම්බන්ධයෙන් කරුණු කියා සිටීමට අභියාචනාකාර පාර්ශවය අසමත් වීම සම්බන්ධයෙන් ද කොමිෂන් සභාවේ අවධානය යොමු වේ. පනතේ 3(1) වගන්තිය සඳහන් කරන්නේ "පොදු අධිකාරිය සන්තකයේ, භාරයේ හෝ පාලනයේ ඇති තොරතුරුවලට ප‍්‍රවේශ වීමේ අයිතිවාසිකම" සෑම පුරවැසියෙකු හටම තිබිය යුතු බවයි. 43 වගන්තිය මගින් 'පුරවැසියා' යන්න, "යම් ව්‍යවස්ථාපිත හෝ ව්‍යවස්ථාපිත නොවූ මණ්ඩලයක සාමාජිකයන්ගෙන් හතරෙන් තුනකට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක් පුරවැසියන් වන්නේ නම් එම මණ්ඩලය පුරවැසියෙකි" යනුවෙන් අර්ථ දක්වයි.

අදාළ සිද්ධියේදී තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 43 වගන්තියේ විෂය පථය තුළට මෙම ආයතනය අයත් වේ ද යන කාරණයේදී 2017 පෙබරවාරි 3 වැනිදා පොදු අධිකාරිය හමුවේ ගොනු කළ තොරතුරු ඉල්ලීමේදී එකී සාමාජිකත්වය පිළිබඳ අවශ්‍යතාවය සාධනය නොවේ. නම් කළ නිලධරයා ඉදිරියේදී හෝ අභියාචනයේ දෙවැනි අදියරේදී තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේදී ද අදාළ ලිපි ලේඛන මගින් මේ කාරණය සංස්ථාපනය කිරීම සිදු වී නැත.

කොමිෂන් සභාවේ විනිශ්චය සඳහා වූ මූලික නීති ගැටළු:-අභියාචක සහ පොදු අධිකාරිය විසින්, මීළඟ විභාග දිනය වන 2017 අගෝස්තු 8 වැනිදාට සති දෙකකට පෙර පහත දැක්වෙන මූලික නීති ගැටළු ද්විත්වය සම්බන්ධයෙන් ලිඛිත කරුණු කියාපෑම් ගොනු කළ යුතුය:

  1. 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 43 වගන්තිය සමග කියැවෙන 3(1) වගන්තියේ අවශ්‍යතා අනුව තොරතුරු ඉල්ලා සිටින්නාගේ පාර්ශවයෙන් පුරවැසිභාවය තරයේ කියාපෑම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක්ද?
  2. මෙකී අවශ්‍යතාවය, කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ වන දෙවන අදියරේ අභියාචනයක් සම්බන්ධයෙන් බරපතළ අවිධිමත්භාවයක් වන්නේද, නැතිනම් පිළියම් යෙදිය හැකි දෝෂයක් වන්නේද?


ඉහත සඳහන් මූලික නීති ගැටලූ ද්විත්වය පිළිබඳ නිශ්චය කර කොමිෂන් සභාවේ නියෝගය ලබාදීම පිණිස සහ, පොදු අධිකාරිය වෙනුවෙන් නීතිමය නියෝජනය ලබාගැනීම සඳහා ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් (නීති) වරියගේ ඉල්ලීම අනුව යමින් 2017 අගෝස්තු 8 වැනිදා ට අභියාචනය ඇසීම කල් තැබිණි.
මීළඟ අභියාචන විභාග දිනය:- 2017 අගෝස්තු 8

ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ‍්‍රී ලංකා එදිරිව අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය (RTIAppeal/05/2017)

අභියාචක: ට‍්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ‍්‍රී ලංකා
පොදු අධිකාරිය: අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය
අභියාචක පාර්ශවයට ඇහුම්කන්දීම: 2017 ජූනි 12

අභියාචක (TISL) නියෝජනය කළේ:

අසෝක අබේසේකර මහතා, අධ්‍යක්ෂ(TISL) ගෙහාන් ගුණතිලක මහතා, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික(TISL) නීති උපදේශක වශයෙන් සංඛිතා ගුණරත්න මෙය, කළමනාකාරිනී, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ වැඩසටහන

පොදු අධිකාරිය නියෝජනය කළේ:

සමන් ඒකනායක මහතා: අගමැති ලේකම්
බිම්බා තිලකරත්න (ජනාධිපති නීතීඥ) මෙය: අගමැති කාර්යාලයේ අතිරේක ලේකම් (නීති ගැටළු)
හර්ෂනී ජයසේකර මෙය: අගමැති කාර්යාලයේ තොරතුරු නිලධාරිනී

අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජනය ලබාගැනීම සඳහා අභියාචනය තවදුරටත් විමසා බැලීම 2017 අගෝස්තු 8 වැනිදාට සිදුකිරීමට තීරණය විය.

මීළඟ විභාග දිනය: 2017 අගෝස්තු 8 වැනිදා

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

international right to know day banner

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්