பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

 

rti sl media குறிப்பு இணைப்புகள்

30/09/2017 - 08/10/2017

1. தகவல் அறியும் சட்டமூலத்தின் ஊடாக 214 பேர் தகவல்கள் கோரியுள்ளனர்.!

1. Radio interview with activist Sherine Xavier on RTI in Sri Lanka

17/07/2017 - 23/07/2017

1. கதிரைகளை ஏன் மாற்றினார் சி.வி.கே ? அம்பலப்படுத்தியது ஆர்.ரி.ஐ. ரிப்போட்

 

10/07/2017 - 16/07/2017

1. வட மாகாண சபை உறுப்¬பி¬னர்¬க¬ளின் உத¬வி¬யா¬ளர் விவ¬ரத்தை 14 நாள்¬க¬ளுள் வழங்க ஆணைக்¬குழு பணிப்பு

2. தக¬வல் அதி¬கா¬ரி¬க¬ளுக்கு முழு¬மை¬யான சுதந்¬தி¬ரம்

3. சிறப்¬பு¬ரி¬மை¬யைக் கார¬ண¬மா¬கக் குறிப்¬பிட்டு விசா¬ரணை அறிக்¬கையை வழங்¬காது விடு¬வது தவறு

 

18/06/2017 - 25/06/2017

1. தகவலறியும் ஆணைக்குழுவின் இணையத்தளம் அங்குரார்ப்பணம்!

 

18/03/2017 -24/03/2017

1. Refusal to grant Northern Provincial Council Education Minister's Travel details (foreign travel and for what purposes) - claim of privilege of Minister cited. News also refers to requesting same information from the NPC Transport Minister & Health Minister both of whom had provided their (private & official) and (official) travel details respectively. (TAMIL)

 

20/02/2017 - 24/02/2017

1. இலங்கையின் தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச்சட்டம் பற்றி அறிய வேண்டியவை

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

international right to know day banner

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்