පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

 

rti sl media සමුද්දේශ සබැඳි


01/01/2018 - 31/01/2018

1. යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය RMV ලොක්කන්ට යුද ප්‍රකාශ කරයි

2. විදුලි සැර වැදීම නිසා 2010-2016 අතර කාලයේ ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ 5000 ක් දෙනා මියගිහින් - RTI හෙළිදරව්වක්

3. #RTIsl | උතුරේ ජනයාගේ ඉඩම් යළි පවරා ගනිමින්, තවත් විශාල හමුදා කදවුරක්. යහපාලනයට අනුව එය ‘පොදු’ කටයුත්තක් - ( Over 300 acres handed to military for Naval camp -Gazette last August said land acquired for 'public purpose' )

4. රවී RTI පනත අනුව ජනපති කාර්යාලයෙන් බැඳුම්කර වාර්තාවක් ඉල්ලයි !

5. බැඳුම්කර වාර්තාව ජනතාවට හෙළිකරන්න

6. SAITM පිළිබඳව ගත් ක්‍රියාමාර්ග කවරේද? ACMOA වෛද්‍ය සභාවෙන් තොරතුරු ඉල්ලයි

7. රවි බැඳුම්කර වාර්තාවේ පිටපතක්‌ ඉල්ලයි

8. තොරතුරු දැනගැනීම ජනගත කිරීමේ ඉලක්කය ජයගැනීම

9. පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ඉහළ යන වියදම් ගැන කරුණු කිහිපයක්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්