පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

 

rti sl media සමුද්දේශ සබැඳි

24/07/2017 - 11/08/2017.

1. තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අනෙක් පනත්වලට වඩා වෙනස් - කුසල් පෙරේරා

2. තොරතුරු පනත ආර්ථික දියුණුවට රුකුලක්

 

10/07/2017 - 16/07/2017

1. තොරතුරු අයිතියේ ඉල්ලුම වැඩි කරගන්නේ කෙසේද?

 

02/07/2017 - 09/07/2017

1. තොරතුරු දෙන්න බය වෙන්න එපා

2. පනතක් සම්මත වූ පමණින් ජනතාව පිබිදෙන්නේ නෑ

3. පනතක් සම්මත වූ පමණින් ජනතාව පිබිදෙන්නේ නෑ | හඬ පටය

 

18/06/2017 - 25/06/2017

1. ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමට නිල වෙබ් අඩවියක්

 

13/05/2017- 19/05/2017

1. තොරතුරු හංගන්න ආණ්ඩුවලට ඉඩදෙන්න එපා! -නීතිඥ එස්.ජී.පුංචිහේවා

 

21/04/2017 - 28/04/2017

1. අවි ගබඩාව පිපිරීමෙන් දේපළ හානිවූ ජනතාව තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තොරතුරු ඉල්ලයි

2.තොරතුරු පනත යටතේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නව යාන්ත්‍රණයක්

 

01/04/2017 - 07/04/2017

1. තොරතුරු පනත හා ගැටෙන පනත් 110ක් සංශෝධනයට! 2. මන්නාරම රක්ෂිත ගැසට් කර ඇත්තේ යුද්ධයෙන් පසුව

 

18/03/2017 - 24/03/2017

1. තොරතුරු පනත, ඉවසීම සහ මඩකලපු ගැහැණුන්ගේ තොරතුරු චාරිකාව

 

03/03/2017 - 10/03/2017

1. තොරතුරු පනත හා වත්කම් බැරකම් පනත

2. තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත පිළිබඳ නීතිඥ ජගත් ලියනාරච්චි සාකච්ඡාවක්

 

24/02/2017 - 03/03/2017

1. තොරතුරු කොමිසමට හුස්ම ගන්න ඉඩක් දෙන්න!

 

31/01/2017 - 12/02/2017

1. තොරතුරු දැනගන්නේ කොහොමද?

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්