පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

 

rti sl media සමුද්දේශ සබැඳි

09/10/2017 - 20/10/2017

1. අධ්යාපන අමාත්යංශයත් තොරතුරු පනත උල්ලංඝනය කරයි

2. සංඛ්යාත පිළිබඳ තොරතුරු අනුර දිසානායක ඉල්ලයි

30/09/2017 - 08/10/2017

1. තොරතුරු පනත: "රජයේ සංවර්ධන ව්‍යපෘති ගැන ප්‍රශ්න කරන්න"

2. RTI experience captured in Panama (Video)

3. තොරතුරු දැනගැනීම ගැන ගීතයක්

4. ටෙන්ඩර් මගඩි වලට වැට බැඳිය යුතුයි

5. තොරතුරු අයිතිය පිළිබඳ අන්තර්ජාතික දිනය: තොරතුරු කොමසාරිස්, ජේෂ්ඨ නීතීඥ කිශාලි පින්ටෝ-ජයවර්ධන සමග සාකච්ඡාවක්

 

12/08/2017 - 28/08/2017

1. තොරතුරු පනත පොදුජන අවියක්

2. පැෆ්රල් තොරතුරු ඉල්ලීමට ආගමන විගමනයෙන් ප්‍රතිචාර

 

12/08/2017 - 28/08/2017

1. බඳවාගැනීම් පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පදනමක් වශයෙන් වරප්‍රසාද දක්වන්න බැහැ - තොරතුරු කොමිසම නියෝග කරයි

 

24/07/2017 - 11/08/2017.

1. තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අනෙක් පනත්වලට වඩා වෙනස් - කුසල් පෙරේරා

2. තොරතුරු පනත ආර්ථික දියුණුවට රුකුලක්

 

10/07/2017 - 16/07/2017

1. තොරතුරු අයිතියේ ඉල්ලුම වැඩි කරගන්නේ කෙසේද?

 

02/07/2017 - 09/07/2017

1. තොරතුරු දෙන්න බය වෙන්න එපා

2. පනතක් සම්මත වූ පමණින් ජනතාව පිබිදෙන්නේ නෑ

3. පනතක් සම්මත වූ පමණින් ජනතාව පිබිදෙන්නේ නෑ | හඬ පටය

 

18/06/2017 - 25/06/2017

1. ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමට නිල වෙබ් අඩවියක්

 

13/05/2017- 19/05/2017

1. තොරතුරු හංගන්න ආණ්ඩුවලට ඉඩදෙන්න එපා! -නීතිඥ එස්.ජී.පුංචිහේවා

 

21/04/2017 - 28/04/2017

1. අවි ගබඩාව පිපිරීමෙන් දේපළ හානිවූ ජනතාව තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තොරතුරු ඉල්ලයි

2.තොරතුරු පනත යටතේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නව යාන්ත්‍රණයක්

 

01/04/2017 - 07/04/2017

1. තොරතුරු පනත හා ගැටෙන පනත් 110ක් සංශෝධනයට! 2. මන්නාරම රක්ෂිත ගැසට් කර ඇත්තේ යුද්ධයෙන් පසුව

 

18/03/2017 - 24/03/2017

1. තොරතුරු පනත, ඉවසීම සහ මඩකලපු ගැහැණුන්ගේ තොරතුරු චාරිකාව

 

03/03/2017 - 10/03/2017

1. තොරතුරු පනත හා වත්කම් බැරකම් පනත

2. තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත පිළිබඳ නීතිඥ ජගත් ලියනාරච්චි සාකච්ඡාවක්

 

24/02/2017 - 03/03/2017

1. තොරතුරු කොමිසමට හුස්ම ගන්න ඉඩක් දෙන්න!

 

31/01/2017 - 12/02/2017

1. තොරතුරු දැනගන්නේ කොහොමද?

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

international right to know day banner

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්