பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 

Chairman of the RTI Commission Mr. Mahinda Gammampila hands over over the Strategic Implementation Plan of the Commission to a delegation of the World Bank comprising Jan Walliser,, visiting World Bank's Vice President for Equitable Growth, Finance, and Institutions, Fabian Seiderer, Lead Public Sector Specialist, and, World Bank Country Director for Sri Lanka and Maldives Idah Z. Pswarayi-Riddihough.

 

Recent Decisions in Appeal (2023)

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்