පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව - මාධ්‍ය නිවේදනය

2017 පෙබරවාරි මස  10 දින කොළඔ

2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ විධිවිධාන ඵලදායි ලෙස ක්‍රියාත්මකවීම කෙරෙහි මහජනතාව දක්වන උනන්දුව සහ සහයෝගය තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව බෙහෙවින් අගය කරයි.

පොදු අධිකාරීන් සම්බන්ධයෙන් වූ පනතේ විධිවිධාන 2017 පෙබරවාරි මස 03 දින සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිණි. පණතේ එම විධිවිධාන ක්‍රියාත්මකවිම පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත්කිරිමේ පුවත්පත් දැන්වීම් 2017 ජනවාරි 29 සහ පෙබරවාරි 02 දිනවල භාෂා තුනෙන්ම ජාතික පුවත්පත්වල පළවිය. මෙකි පනත යට‍තේ, කොමිෂන් සභාව මධ්‍යගත නියාමන ආයතනය, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ හා ක්‍රියාත්මක කිරිමේ ආයතනය මෙන්ම අභියාචනා විභාග කිරිමේ බලතල සතු ආයතනයද වන්නේය. ‍තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම ප්‍රයෝජනයට ගන්නා අය මෙන්ම තොරතුරු ලබාදිම ක්‍රියාත්මක කිරීම කරන්නා වූ  ආයතන ද පනතේ විධිවිධාන අනුව කටයුතු කිරිම තහවුරු කරමින් සහ ඊට අදාළ අභියාචනා විභාගකරමින් එකී දෙපාර්ශවයට  මඟපෙන්වීමේ කාර්ය ව්‍යවස්ථාපිතව පැවරි ඇති කොමිෂන් සභාව ස්වාධීන ආයතනයකි.

ශ්‍රී ලාංකිය පුරවැසියන් හා ආණ්ඩුව අතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සබඳතාවල ප්‍රමුඛ මට්ටමේ සාධනීය වෙනසක් ඇති කි‍රිම පිණිස මෙම පනත සම්මත කරන ලදි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල සහ ව්‍යවස්ථාපිත ඒකකයන්, රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතන, රජයේ පාලන බලයක් ඇති ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල, ප්‍රාදේශිය හා පළාත් අධිකාරින් මෙන්ම යුක්තිය පසිදලීම සඳහා පිහිටුවා ඇති උසාවි, අර්ධ අධිකරණ සහ ආයතන ආවරණය වන පරිද්දෙන් එකී සියලු පොදු අධිකාරි‍න්ගේ විවෘතභාවය සඳහා වැදගත් වන නව වගවීම් ඒ මගින් පවරා ඇත.මීට ආණ්ඩුවත් සමඟ ක්‍රියාකරන හවුල් ව්‍යපාර, බලපත්‍ර මත, ගිවිසුම් සහ එකඟතාවයන් යටතේ වැඩකරන පෞද්ගලික අංශයේ ඒකකයන්ද (එනම් ඒවායේ ව්‍යවස්ථාපිත හා මහජන සේවය/ කාර්යය සම්බන්ධව අදාළ වන පරිදි) ඇතුළත්ය. එමෙන්ම, මහජනතාවට සේවය සපයන රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, රජය විසින් පුර්ණව හෝ යම් කොටසක් හෝ ආධාර ලබන යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ හදුනාගත් හෝ අවසර ලබාගෙන පිහිටුවන ලද උසස් අධ්‍යාපන, පෞද්ගලික, වෘත්තිමය හෝ කාර්මික අධ්‍යාපන ආයතන ද ඇතුළත් ය.

මහජන යහපත යටතේ නිෂේධනය කළ හැකි වන ඉතා සිමීත ව්‍යතිරේඛ අවස්ථාවන් කිහිපයකට යටත්ව, පූර්වෝක්ත  පොදු අධිකාරින් භා‍රයේ පවතින තොරතුරුවලට ප්‍රවේශ විම සඳහා අයිතිවාසිකම දැන් පුරවැසියන්ට භාවිතා කළ හැකිය.

තාවකාලික කාර්යාල ඉඩකඩක් ලබාගෙන, ඉතා සීමිත කාර්ය මණ්ඩලයක් සමඟ අන්තර්කාලින ධාරිතාවයකින් යුක්තව, කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාත්මකවී තවමත් ගෙවී ඇත්තේ ඉතා සුළු කාලයකි. ඒසේ වුවද සාමාජිකයන් 5 දෙනෙකුගෙන් යුත් කොමිෂන් සභාව සියලුම තොරතුරු අපෙක්ෂා කරන්නන්ට සහ පොදු තොරතුරු සපයන්නන්ට සහය දැක්වීමට හැකියාව සහ දැනුම සමඟින්, ශක්තිමත් සහ ස්වාධීන ලෙස ක්‍රියාකිරිම‍ට කැපවී සිටියි. මෙම කොමිෂන් සභාව සමඟ එක්ව, නියමිත ගාස්තු අයකිරිම සහ අභියාචනා ක්‍රියාපටිපාටිය සඳහා අනුනීති හා රෙගුලාසි සකස් කර පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය විධිමත් තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා මෙකී රෙගුලාසි 2017 පෙබරවාරි 03 දින රජයේ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරිමට ක්‍රියා කර ඇත.

මෙම රෙගුලාසි, අනෙකුත් කරුණු අතර පුරෝගාමි ව තොරතුරු ලබා දිමේ යුතුකම ශක්තිමත් කරයි. මෙම රීති රෙගුලාසිවල විවෘත සහ යලි භාවිතා කිරිමේ  ප්‍රතිපත්තිය මෙන්ම තොරතුරු නිලධාරින් පත්කිරිම සඳහා ක්‍රමවේදය පැහැදිලිව දක්වා ඇත. මෙම රීතින් මහජන හිතකාමී ගෙවීම් උපලේඛනයක් නියම කරයි; අභියාචනා ලිහිල් හා විධිමත් භාවයෙන් විභාග කිරිමට ප්‍රතිපාදන සලසයි. තවද නම් කරන ලද නිලධාරියාට හෝ කොමිෂන් සභාවට තම අභියාචනය සාර්ථකව ඉදිරිපත්වන අවස්ථාවලදී තොරුතරු සඳහා ගාස්තු අය නොකරන බවට ද ප්‍රතිපාදන සලසයි.

තොරතුරු සඳහා ප්‍රවේශයට ඇති අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වන වගවිමේ සහ විවෘතභාවය සහිත සංස්කෘතියක් ශ්‍රි ලංකාවට හදුන්වාදිම සාර්ථක කර ගැනිම පිණිස පුරවැසියාගේ සක්‍රීය ප්‍රතිචාරය සහ සහභාගිත්වය අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් බව කොමිෂන් සභාවේ පිළිගැනිමයි. ඒ සඳහා පුර්වගාමී සහ පූර්ණ මහජන සහභාගිත්වය කොමිසම අපේක්ෂා කරයි.

ලිපිනය           :        කාමර අංක 203-204 ,බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා

                                     පරිශ්‍රය,  බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 . 

දුරකථන           :         011 2691626     

ෆැක්ස්               :         011 2691625          

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

Ongoing In-Person Hearings

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් [...]

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:13.11.2017/08.01.2018/06.02.2018/ 23.03.2018/ 2.04.2018/09.05.2018/12.06.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - අවසාන නියෝගය

Anver Sadath v Base Hospital Nintavur  - [...]

Appellant: Anver Sadath

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1183/2018

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amarasinghe v Board of Investment (BOI) - [...]

Appellant: C. Amarasinghe

Public Authority: Board of Investment (BOI)

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019, 23.07.2019, 10.09.2019, 03.12.2019, 28.01.2020, 05.02.2020, 10.03.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/791/2018

 

Capital Alliance (Pvt) Ltd. v Department of [...]

Appellant: Capital Alliance (Pvt) Ltd.

Public Authority: Department of Census and Statistics

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019, 03.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

චාමර සම්පත් එ. [...]

අභියාචක: චාමර සම්පත්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 2019.02.12; 2019.05.21; 2019.06.26; 2019.09.10; 2019.10.08; 2019.10.22; 2019.11.05; 2019.12.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/719/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

දිලීප් අමුතන් එ. [...]

අභියාචක: දිලීප් අමුතන්

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.03.2108, 15.05.2018, 03.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/070/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

R. Ananthaseelan v MBSL - RTICAppeal/758/2018

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: MBSL

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019, 28.05.2019, 27.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/758/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Shermal Hemaka Jayasuriya v National Selection [...]

Appellant: Shermal Hemaka Jayasuriya

Public Authority: National Selection Committee, Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019; 23.04.2019, 06.08.2019; 19.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

T. Rusiripala v Peoples Bank - RTICAppeal/774/2018

Appellant: T. Rusiripala

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/774/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/692/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/779/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

Zacky Ismail v Base Hospital Nintavur - [...]

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1182/2018

 

අමාලි මුණසිංහ, [...]

අභියාචක: අමාලි මුණසිංහ, නිශානි නිශ්ශංක

පොදු අධිකාරිය: ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018, 02.10.2018, 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/172/2017

 

ආර්.එස්. එල්.ඩි. [...]

අභියාචක: ආර්.එස්.එල්.ඩි. ගමගේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහර

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019, 26.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/508/2018

 

එච්. චන්ද්‍රසේන එ. [...]

අභියාචක: එච්.එස්. චන්ද්‍රරත්න

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සියඹලාණ්ඩුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 02.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2017

 

චන්ද්‍ර ජයනන්ද එ. [...]

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.26; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1269/2019

 

ජේ.එච්.විලී. [...]

අභියාචක: ජේ.එච්.විලී. ස්ටැන්ලි පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/380/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/374/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/375/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. සෞඛය [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: සෞඛය , දේශීය වෛදය, සමාජ සුභ සාධන , පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අමාත්‍යාංශය - බස්නාහිර පළාත

බී. පී. අතුල පීරිස් [...]

අභියාචක: බී. පී. අතුල පීරිස්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 30.08.2018; 08.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/045/2018