பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 

photo srilanka தகவலறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழுவின் ஆணையாளர் நாயகம் பியதிஸ்ஸ ரணசிங்க அவர்கள் கொழும்பில் இடம்பெற்ற சர்வதேச அறிந்துக் கொள்ளும் உரிமைக்கான தின நிகழ்வில் உரையாற்றிய போது, இந்த நிகழ்வு திரு. ஜகத் லியனாராய்ச்சி (பணிப்பாளர், தேசிய தகவல் நிலையம்) அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டது. 28 செப்டெம்பர் 2017

 

photo srilankaதகவலறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழுவின் ஆணையாளர் நாயகம் பியதிஸ்ஸ ரணசிங்கவிடம் பார்வையாளர்கள் கேள்விகளை கேட்ட போது

photo srilankaதகவலறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழுவின் ஆணையாளர் நாயகம் பியதிஸ்ஸ ரணசிங்கவிடம் பார்வையாளர்கள் கேள்விகளை கேட்ட போது

Recent Decisions in Appeal (2023)

Cases filed in the Magistrate Court under Section 39 of the Right to Information Act No. 12 of 2016

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்