பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

Appellant: කේ.එම්.එච්. සුදත්

Public Authority:ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය, මහනුවර

Dates of Appeal Hearing:2019.07.30; 2019.12.10 /p>

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1163/2019

 

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்