பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 

ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியூம் உரிமை தினத்திற்கு இலங்கை தகவல் அறியூம் உரிமைக்கான ஆணைக்குழு சமர்ப்பிக்கும் அறிக்கை. 2020

24 செப்டம்பர் 2020

செப்டம்பர் 28இ 2020 அன்று உலகளாவிய தகவல் அறியூம் உரிமைக்கான சர்வதேச தினத்தினை கருத்தில் கொண்டுஇ இலங்கையின் தகவல் அறியூம் உரிமைக்கான ஆணைக்குழு 24.09.2020; காலி மாவட்டத்தின் சிரேஷ்ட பொது அதிகாரிகள் மற்றும் மக்களுடன் இணைந்து தொடர்ச்சியான பகிரங்க ஆலோசனை கூட்டங்களை பத்தேகமவில் நடத்தியது

media statement 08102019 en


ஊடக அறிக்கை (28-09-2020) பதிவிறக்கு

 

Recent Decisions in Appeal (2023)

Cases filed in the Magistrate Court under Section 39 of the Right to Information Act No. 12 of 2016

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

E-mail addresses use for sending notices to Appellant and Public Authorities

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்