பயனாளர் மதிப்பீடு: 2 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

Members of the Commission

Mr. Mahinda Gammampila Chairman 162/1A, Thalawathugoda Road, Pitakotte 0718246266 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Ms. Kishali Pinto-Jayawardena Member No. 23, Walawwatta Place, Galpotta Road, Nawala Road, Rajagiriya 0112871892 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Mr. S.G. Punchihewa Member 210/1, Balika Niwasa Road, Rukmale, Pannipitiya 0779587457 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Justice A.W.A. Salam Member Apt. No. 5/5, Coral Apartments, 29, Rajasingha Mawatha, Colombo -6 0772786648 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Dr. Selvy Thiruchandran Member No. 27/6, 5th Lane, Colombo 06 0777173220 / 0772370567 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

Information Officer:
Mr. A.D.E. Bernard, Administrative Officer/ Coordinating Secretary, Right to Information Commission

Designated Officer :
Mr. Piyathissa Ranasinghe, Director General, Right to Information Commission

Recent Decisions in Appeal


international right to know day banner

Ongoing In-Person Hearings