பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

No.

Decision of the Commission Re Communication from Citizens

Date of Communication

01

Mrs.Y.U.S.Peiris, Kadugannawa

17/02/2017

02

Mr. Sunil Basnayake, Moratuwa

06/02/2017

03

Mr.M.A.N.E.Perera, Anamaduwa

17/02/2017

04

Mr.M.M.Vazeer, Kotikawatte

06/01/2017 & 14/03/2017

05

Mr.A.D.Jayasinghe, Kelaniya

14/03/2017

06

Mr.R.M.Jayathilleke, Kohilagedara

15/03/2017

07

Mr.U.Anura Jayawickrema, Padukka

17/03/2017

08

Mr. G. Sunil Shantha, Ambalangoda

15/03/2017

09

Mr. Pakeer Sikkander, Polonnaruwa

24/03/2017

10

Eng. M.V.R. Perera (relating to Ministry from Sports)

20/03/2017

11

Eng. M.V.R. Perera (relating to Ministry from Finance)

20/03/2017

12

Eng. M.V.R. Perera (relating to Kesbewa UC)

08/03/2017 & 24/03/2017

13

M.G. Hemapala, Colombo -13

19/02/2017

14

T.H. Mahindapala, Hikkaduwa

03/03/2017

15

P.G.M. Ranaweera, Peradeniya

03/03/2017

16

S.A.S.S. Perera, Padukka,

09/02/2017

17

S.A.S.S. Perera, Padukka,

09/02/2017

18

R. M. Karunaratna, Ibbagamuwa

22/03/2017

19

M. C. Paranvithana, Galle,

24/03/2017

20

K.A.B. G. Dayaratne, Pannipitiya

06/03/2017

21

Amila Pieris, Rajagiriya

06/03/2017

22

R. K. Vithana, Aluthwala

21/03/2017

23

Ajith Lakshman Wimalasena, Kirindiwela

No date on letter, filed 23/03/2017

24

W. M.W. E. Weerasinghe, Galnewa

19/03/2017

25

P.A. Karunatillake Pitumpe, Attorney at Law, Kurunegala

06/02/2017

26

G. Liyanage, Awissawela

13/02/2017, 17/04/2017 & 03/05/2017

27

E. M. C. Edirisuriya, Kandy

24/04/2017

28

M. O. G.E. Fernando, Moratuwa

17/04/2017

29

W.G.M.T.G. Perera, Dodampe

17/04/2017

30

W.A.G.T.L.B. Weerasekera, Handessa

03/04/2017

31

D. Ariyawathie Jayasinghe, Ampara

07/04/2017

32

Kithsiri Manatunga, Colombo

21/03/2017 & 03/04/2017

33

Premalal Abeysekera, Galle

28/03/2017

34

Janaka Mahendra Wijeweera, Gampaha

14/03/2017

35

A.G. Indika Ajith Kumara, Galle

16/03/2017

36

M. P. Thilakasuriya, Siyambalanduwa

28/03/2017 & 29/04/2017 & 02/05/2017

37

S.B. Kurukulasuriya, Katugastota

18/04/2017

38

H.S. Chandraratne, Kotapola

20/04/2017

39

Premasiri Vithanage,  Kirama

03/04/2017

40

S. M. Anurasiri Senanayake, Anuradhapura

19/04/2017

41

J. Wickremasinghe, Palapanwala

06/04/2017

42

Padmasiri Bandula Kulatunga, Millewa

05/04/2017

43

Jinaadhari Kumari Rajasinghe, Nochiyagama

06/04/2017

44

Mr. S. Sivajothy, Vavuniya

20/03/2017

45

Mr. S. Robert, Vavuniya

15/03/2017

46

B.L. Abeyapala, Baduraliya

02/05/2017

47

Terry Jayaratna, Kundasale

No date. Filed on 28/04/2017

48

K.K. Dharmasena, Dompe

27/03/2017 & 17/04/2017

49

Tharindu Jayawardena, Gampaha

05/05/2017

50

Mr. W.A.P. Wijewickrema, Kosgama

17/04/2017

51

Mr. S. Rasiah, Kandy

24/03/2017

52

S.H. Mahesh Padamakumara, Kobbeigana

25/04/2017

53

M.D. Dayananda, Matugama

05/05/2017 & 20/04/2017

54

H. Gamini Peters, Kalutara

28/04/2017

55

B.I.S.K.T. Wijeyawardane, Dehiowita

26/04/2017

56

S.J.A.L. Premasiri, Narammala

27/03/2017

57

R.W.H. Dissanayake, Anuradhapura

28/04/2017

58

Pradeep Kamal Perera, Nuwara Eliya

24/04/2017

59

R.K. Vithana, Aluthwala

29/04/2017

60

W.A. Padmasriya Dilrukshi, Udathuthiri Pitiya

10/04/2017

61

N.C.S.G. Mendis, Kotukachchiya

23/03/2017

62

K. C. Navaratne

17/03/2017

63

V. Murugesampillai

21/03/2017

64

Decent Lanka

22/02/2017, 23/03/2017 & 03/04/2017

65

Iromi Perera

22/02/2017

66

Nirmala Kannangara

28/04/2017

67

Sisira Wickremasinghe

03/02/2017

68

Ariyapala Bentota, Dehiyathakandiya

28/03/2017

69

Mrs. M. A. Saheeda, Dehiwela

27/04/2017

70

A.D. Jayasinghe, Kelaniya

02/05/3017

71

Oorakkai Farmer’s Committee, Thambiluvil

20/05/2017

72

M.H. Zafras Ahamed

04/02/2017

73

Manoj Prasanna, Polonnaruwa

24/03/2017

74

Lakshan Dias, Attorney – at - Law

24/05/2017

75

Symex International (Pvt). Ltd.

09/03/2017

76

F. Kamardeen

15/05/2017

77

Vineetha Abeywickrema, Deraniyagala

30/04/2017

78

P.G. Kularatne, Weligama

16/02/2017

79

Dr. Mrs. B.J. Rasanen, Chulipuram

16/04/2017

80

S.M. Dasanayake, Hataraliyadhdha

No date. Filed 11/04/2017

81

Mrs.D.Suriapperuma, Attorney-at-law, Gampaha

03/04/2017

82

Mr.N.M.T.B.Nawaratne, Katugastota

14/03/2017

83

Ayesha Udayanthi Liyanage, Attorney-at-Law, Kekirawa

08/03/2017

 

Pending


H.D.S. Anthony, Hapugoda, Kandana

09/03/2017

D.M. Newton Rajapaksa, Kandalama

08/03/2017

A.G. Muthubanda, Thalakiriyagama

11/03/2017

K.D.G. Weerasinghe, Anuradhapura

13/02/2017

Mr.H.M.C.A.Jayasiri, Puwakpitiya

15/03/2017

Udhayakumar Thuraisamy

01/05/2017

A.M. Jazeel

12/04/2017

T. Athula Perera, Nugegoda

27/04/2017

Mrs. S. Badurudeen, Mount Lavinia

01/04/2017

W.D. Galgodalla, Galle

24/04/2017

Shabbir Mohemedally, Pepiliyana

23/03/2017

W.M.N.S.K Wickremasinghe, Rabukkana

20/03/2017

Colonel (Rtd) V. A. Siriwardana, Rajagiriya (4 letters)

17/03/2017

Kaduruwanage Palitha Wijesena, Habaraduwa

22/03/2017

Priyantha Weerasinghe, Nawala

03/03/2017

M.M. Vazeer, Maradana

06/04/2017

Dr. H.R.J.V.P. Goonetilleke, Galle

05/04/2017

R.K. Vithana, Aluthwala

16/04/2017

Engineer M.V.R. Perera, Pannipitiya

28/04/2017

Engineer M.V.R. Perera, Pannipitiya

06/04/2017

Ekkala Environment Protection Society

03/04/2017

Government Media Officers Association

(no date)

Mr. Palitha Ranga Bandara, M.P.

15/05/2017

K. G. Dinuka Hiroshini, Galle

13/02/2017

U.L.A.G. Weragoda, Anuradhapura

24/03/2017

V.G. Malalawansa, Galigamuwa Town

07/04/2017

Dilip Kumar

12/05/2017

Mohamed Hisham

02/05/2017

National Movement for Consumer Rights Protection

03/05/2017

Sithamparapillai Kathiravelu

28/04/2017 & 02/05/2017

Sujith Ruwan Kumara

19/05/2017

Nibras Mansoor

19/05/2017

Janidhu Seneviratne, Ratmalana

18/05/2017

As at 31/05/2017
List is currently being further classified and upgraded

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

Ongoing In-Person Hearings

Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines - [...]

Appellant: The Airline Pilots’of Sri Lanka

Public Authority: Sri Lankan Airlines

Dates of Appeal Hearing: 13.11.2017, 08.01.2018, 06.02.2018, 23.03.2018, 24.04.2018 and 09.05.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Final Order

Anver Sadath v Base Hospital Nintavur  - [...]

Appellant: Anver Sadath

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1183/2018

 

B. Chamali v. Divisional Secretariat - Panadura - [...]

Appellant: B. Chamali

Public Authority: Divisional Secretariat - Panadura

Dates of Appeal Hearing: 2018.04.20; 2018.06.14; 2018.08.07

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/198/2017

 

B.A. Ruwan Pathirana v People’s Bank - [...]

Appellant: B.A. Ruwan Pathirana

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 06.08.2018; 11.09.2018; 27.11.2018; 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/303/2018

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amarasinghe v Board of Investment (BOI) - [...]

Appellant: C. Amarasinghe

Public Authority: Board of Investment (BOI)

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019, 23.07.2019, 10.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/791/2018

 

C. Amerasinghe v. Pradesha Sabha – Ja Ela - [...]

Appellant: C. Amerasinghe

Public Authority: Pradesha Sabha – Ja Ela

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

Capital Alliance (Pvt) Ltd. v Department of [...]

Appellant: Capital Alliance (Pvt) Ltd.

Public Authority: Department of Census and Statistics

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018; 05.03.2019; 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

Chamara Sampath v Parliament of Sri Lanka - [...]

Appellant: Chamara Sampath

Public Authority: Parliament of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 12.02.2018, 21.05.2019, 25.06.2019, 10.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/719/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/125/2018

 

ஜி. திலீப் அமுதன் [...]

மேன்முறையீட்டாளர்: ஜி. திலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகார சபை: இலங்கை இராணுவம்

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 23.03.2018, 15.05.2018, 03.07.2018 & 07.08.2018

ஆணை:
gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/70/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

H. V. E. U. Siriwardene v. Divisional [...]

Appellant: H. V. E. U. Siriwardene

Public Authority: Divisional Secretariat, Homagama

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2018; 07.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/268/2018

 

H.A.P.N. Jayathilake v. Department of Agrarian [...]

Appellant: H.A.P.N. Jayathilake

Public Authority: Department of Agrarian Services Development

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 28.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/138/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.L Karunasena v Human Rights Commission of Sri [...]

Appellant: H.L Karunasena

Public Authority: Human Rights Commission of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 04.12.2018; 16.01.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/530/2018

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

I.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, [...]

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Department of Internal Audit, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janI.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, Southern Province (RTICAppeal/84/2017)

Independent Employees Union v. Ceylon Fisheries [...]

Appellant: Independent Employees Union

Public Authority: Ceylon Fisheries Harbour Corporation

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 19.06.2018, 14.08.2018, 18.09.2018, 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/112/2018

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

K. U. Pushapakumara v Human Rights Commission of [...]

Appellant: K. U. Pushapakumara

Public Authority: Human Rights Commission of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/170/2018

 

K. Wijayagunawardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: K. Wijayagunawardena

Public Authority:Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: 03.07.2018, 21.08.2018, 02.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/245/2018

 

K.D.C. P. Siriwardena v. Ministry of Home Affairs [...]

Appellant: K.D.C. P. Siriwardena

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

K.S.T. Jayasinghe v. Cooperative Development [...]

Appellant: K.S.T. Jayasinghe

Public Authority: Cooperative Development Department

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 14.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/119/2018

 

M. Hemapala v Department of Inland Revenue - [...]

Appellant: M. Hemapala

Public Authority: Department of Inland Revenue

Dates of Appeal Hearing: 15.05.2018, 14.08.2018, 18.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/229/2017

 

M. M. Viraj Manamperi v. Zonal Education Office, [...]

Appellant: M. M. Viraj Manamperi

Public Authority: Zonal Education Office, Rathnapura

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2018; 14.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/421/2018

 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

M.G. Hemapala v. Peoples Bank - [...]

Appellant: M.G. Hemapala

Public Authority: Peoples Bank

Appeal Considered On: 26.06.201, 03.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/239/2018

 

M.H. Sumith Priyanga v. Zonal Education Office [...]

Appellant: M.H. Sumith Priyanga

Public Authority: Zonal Education Office Ratnapura and R/Hikgaswaththa Primary School

Dates of Appeal Hearing: 10.07.2018, 28.08.2018, 22.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/263/2018

 

Malithi Alahapperuma v National Medicines [...]

Appellant: Malithi Alahapperuma

Public Authority: National Medicines Regulatory Authority (NMRA)

Dates of Appeal Hearing: 04.12.2018; 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/547/2018

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

P.K.Perera v. Ministry of Home Affairs - [...]

Appellant: P.K.Perera

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 29.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/023/2018

 

R. Ananthaseelan v MBSL - RTICAppeal/758/2018

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: MBSL

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019, 28.05.2019, 27.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/758/2018

 

R. Wijesinghe v. UC Panadura - RTICAppeal/201/2018

Appellant: R. Wijesinghe

Public Authority: UC Panadura

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/201/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

R.S. Wijesiri v. Chief Ministry and Education [...]

Appellant: R.S. Wijesiri

Public Authority: Chief Ministry and Education Ministry Central Province

Dates of Appeal Hearing: 22.05.2018; 05.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/174/2018

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Reeza Rauf v Commission to Investigate [...]

Appellant: Reeza Rauf

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption (CIABOC)

Dates of Appeal Hearing: 04.06.2019, 24.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/658/2018

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Shermal Hemaka Jayasuriya v National Selection [...]

Appellant: Shermal Hemaka Jayasuriya

Public Authority: National Selection Committee, Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019; 23.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

ஸ்க்ரீன் சரூர் [...]

மேன்முறையீட்டாளர்: ஸ்க்ரீன் சரூர்

பகிரங்க அதிகார சபை: பிரதமர் காரியாலயம்

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதி: 15.05.2018

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/01/2018 | gazet rti 2002 42 E janSri Lanka's Reparations Bill

 

Suren D. Perera v. Vidyartha College, Kandy - [...]

Appellant: Suren D. Perera

Public Authority: Vidyartha College, Kandy

Dates of Appeal Hearing: 12.11.2018; 17.12.2018; 21.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/040/2018

 

T. Rusiripala v Peoples Bank - RTICAppeal/774/2018

Appellant: T. Rusiripala

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/774/2018

 

T. Sureshkumar v. Judicial Service Commission - [...]

Appellant: T. Sureshkumar

Public Authority: Judicial Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/224/2017

 

T.D.H. Karunarathna v. Urban Development [...]

Appellant: T.D.H. Karunarathna

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018, 11.09.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/289/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

V. Sabaratnam v. Sri Lanka Insurance Corporation [...]

Appellant: V. Sabaratnam

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation

Dates of Appeal Hearing: 09.05.2018, 26.06.2018, 17.07.2018, 21.08.2018, 28.08.2018

Documents:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Order

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Proceedings

 

W. D. Ajith Kumara v. Chief Ministry, North [...]

Appellant: W. D. Ajith Kumara

Public Authority: Chief Ministry, North Central Province

Dates of Appeal Hearing: 23.08.2018; 17.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/214/2018

 

W. P. M. Fernando v. Ministry of Public [...]

Appellant: W. P. M. Fernando

Public Authority: Ministry of Public Administration & Management

Dates of Appeal Hearing: 12.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/259/2018

 

W.A.P. Dilrukshi v. Sri Lanka Army - [...]

Appellant: W.A.P. Dilrukshi

Public Authority: Sri Lanka Army

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

W.R.M. Abeysekara v. Peoples Bank - [...]

Appellant: W.R.M. Abeysekara

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/230/2017

 

Zacky Ismail v Base Hospital Nintavur - [...]

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1182/2018