පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

2017 ජාතික අයවැයෙන් ශ්‍රී ලංකා RTI කොමිෂන් සභාවට ස්වාධීනව මුදල් වෙන් නොවීම හේතුවෙන් ඇතිවූ මුදල් හිගතාවයන් මාධ්‍යයේ වුවද ගෝලීය වශයෙන් කීර්තිමත් 2016 අංක 12 දරණ RTI පනත යටතේ අභියාචනා ඇසීම ආරම්භ කොට ඉන් කිහිපයක් අසා අවසන් කිරීමට හැකිවීම, දිරිගන්වන සුළුය.

16 06 dailymirror

මෙය, තාවකාලික ස්ථානයන් භාවිතා කරමින් අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් සමග වුවද, කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන්ගේ දැඩි උත්සහය හේතුවෙන් සිදු වූ බවට කිසිදු සැකයක් නැත.


අභියාචකයින් මෙය 'සාමාන්‍ය ජනතාවට' ආයතනයන්ගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමේ අයිතිය ලබා දුන් නීතියක් ලෙස අගය කල බවට වාර්තා විය. මෙම කොටසට, අයත්නයන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට කිසිදු පිළියමක් නොමැති බැවින්, අයුක්ති සහගත තතිවයන්ට මුහුණදීමට සිදුවූ, රජයේ සේවකයින්ද ඇතුළත් විය. පාසල්වලට ඇතුලත් කරගැනීමේදී, හේතුන් නොමැතිව, ප්‍රතික්ෂේප වූ ළමුන්ගේ දෙමවුපියන්ද පළාත් සභා යන්ත්රයේ දූෂණය හෙළිදරව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නාවූ මාධ්‍යවේදීන්ද කොමිශන් සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටි බවද සඳහන් වී තිබේ.


නිසැකයෙන්ම මේ සියල්ල, RTI තන්ත්රයේ වැදගත් කොටස් වේ. RTI වරප්‍රසාදයන්ට එරෙහිව සමකරකයක් සේ ක්‍රියා කරන අවියකි. වරප්‍රසාදය දේශපාලනිකද , සමාජීයද, මුල්‍යමයද යන්න අදාළ නොවේ. ඕනෑම පුරවැසියෙකුට RTI ආයාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර එය පවරා මන්ද යැයි ප්‍රශ්න කළ නොහැකියි. එය RTI පනත යටතට පැමිණියහොත් එය ලබා දෙනු ලැබේ. නොඑසේ නම්, එය ප්‍රතික්ෂේප වීමට හේතු පහදා දිය යුතු අතර කොමිෂන් සභාව ඉදිරියෙහිදී වගකිව යුතු වේ.


ගතයුතු නීතිමය පියවර බොහෝ දුරට ලිහිල් කර ඇති නමුත් කොමිසමෙහි අභියාචනා ගොනු කරන්නාවූ මාධ්‍යවේදීන් ඇතුලු පුරවැසියන් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුයි. RTI පනත හා රෙගුලාසි, විද්යුතව (විද්යුත්-තැපෑල හරහා) මුල් අවදියීදී තොරතුරු ආයාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ ලබා දෙයි. නමුත් කොමිෂන් සභාව වෙත අභියාචනා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ පෞද්ගලිකව ලබා දිය යුතුයි. අපගේ මනසට, මේ ආරක්ෂණය අභියාචනය අදියරේ දී වංචා වැළැක්වීම සඳහා තිබිය යුතුය. මෙය අවශ්‍ය වේ.


තොරතුරු නිලධාරියකු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද තොරතුරු ඉල්ලීමක් සම්බන්දයෙන් පොදු අධිකරියක නම් කල නිලධාරියකු දෙනු ලබන තීරණයකට එරෙහිව ඇති අභියාචනයක් පමණක් කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කල හැකිය. පුරවැසියෙකුට නම් කල නිලධාරියෙක් සිටීද නැද්ද යන්න නොසලකා හැර ඔවුනට අභියාචනා කිරීමෙන් කිසිදු ඵලක් නොමැති බව නිගමනයකොට කොමිෂන් සභාව වෙත සෘජුවම අභ්යචනය ඉදිරිපත් කල නොහැකිය. නීතියෙන් පනවා ඇති පියවර අනුගමනය කළ යුතුය. අපට තේරුම්ගත හැකි පරිදි,කොමිෂන් සභාව වෙත සෘජුවම අභියාචනයක් යොමු කල හැක්කේ ඒ සඳහා අදාළ නම් කල නිලධාරියෙකු නොමැති විට පමණි.


මෑතකදී කොමිෂන් සභාව කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනයකින් මහජනයාගේ RTI භාවිතය පිලිබඳව සතුටට පත් වන බව කියා සිටියේය. පුරවැසියන් හා රාජ්ය නිලධාරීන් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් මුල් මාස කිහිපය තුලදී කොමිෂන් සභාවේ උපකාර පතා ඇත. RIT කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවියේ, යම් යම් ගණයන්ට අයත් පුර්ව ක්‍රියාකාරී තොරතුරු කල්තියා ප්‍රකාශයට පත්කිරීම සම්බන්දයෙන් අමාත්‍යවරුන්ගේ වගකීම් දැක්වෙන රීති වල කෙටුම්පත් පිළිබඳව, මහජනයාට අදහස් ලබා දීමට හැකිවීම සඳහා දැක ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇත.


RTI පනත විශේෂ ලක්ෂණයක් වන්නේ අමාත්‍යවරුන්, යම් මුල්ය වටිනාකමකට වඩා වැඩි, අනාගත ව්යාපෘති සම්බන්ධ, ප්‍රසම්පාදන හා ටෙන්ඩර්ක්‍රියාවලිය ඇතුළු තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට වග බල ගත යුතු බවයි. මෙය දුෂණය බහුලවූ අංශයක් වේ. මීට අමතරව පනත සහ අනෙකුත් විධිවිධාන යටතේ, අමාත්‍යවරුන් වෙන්කළ අයවැය යටතේ කරන ලද වියදම් ප්‍රකාශයට පත් කල යුතු වේ. මීට විදේශ junkets සඳහා දරන ලද පිරිවැයද ඇතුලත් වේ.


තවත් සංවර්ධනයක් ලෙස, දැනට පාර්ලිමේන්තුවට, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ වලට පිවිසීමට මහජනයාට අවස්ථාව ලබාදීමට අවශ්‍ය රෙගුලාසි ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙන බැවින් එයද සෘජුවයම RIT යටතේ ආවරණය වේ. මෙය ප්‍රශංසනීය සංවර්ධනයක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වෙමින් පවතින RTI පාලන තන්ත්‍රය තවත් ශක්තිමත් කරන බවට කිසිදු සැකයක් නැත.

අද අපට දක්නට ලැබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පවතී ප්‍රශ්න නොඇසීමේ සංස්කෘතියේ නිහඬ හා ක්රමික වෙනස්වීමකි. මෙම රජයට එරෙහිව නගන ලද සියලු විවේචන ඉදිරියේ වුවද, පුරවැසියන්ට RTI ලබාදුන්නේ එයයි. මෙම RTI ක්‍රියාවලිය කඩාකප්පල් කිරීම වෙනුවට එයට සහයෝගය හා දිරිමත් කිරීමක් ලබාදෙන්නේ නම් එහි ප්‍රතිලාභ ඉදිරි වසරන් තුළ දී පැමිනෙණු ඇත.

 

අනුග්‍රහය, the Daily Mirror, 16/06/2017 The Daily Mirror

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

Ongoing In-Person Hearings

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් [...]

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:13.11.2017/08.01.2018/06.02.2018/ 23.03.2018/ 2.04.2018/09.05.2018/12.06.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - අවසාන නියෝගය

Anver Sadath v Base Hospital Nintavur  - [...]

Appellant: Anver Sadath

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1183/2018

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amarasinghe v Board of Investment (BOI) - [...]

Appellant: C. Amarasinghe

Public Authority: Board of Investment (BOI)

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019, 23.07.2019, 10.09.2019, 03.12.2019, 28.01.2020, 05.02.2020, 10.03.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/791/2018

 

Capital Alliance (Pvt) Ltd. v Department of [...]

Appellant: Capital Alliance (Pvt) Ltd.

Public Authority: Department of Census and Statistics

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019, 03.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

චාමර සම්පත් එ. [...]

අභියාචක: චාමර සම්පත්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 2019.02.12; 2019.05.21; 2019.06.26; 2019.09.10; 2019.10.08; 2019.10.22; 2019.11.05; 2019.12.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/719/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

දිලීප් අමුතන් එ. [...]

අභියාචක: දිලීප් අමුතන්

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.03.2108, 15.05.2018, 03.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/070/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

R. Ananthaseelan v MBSL - RTICAppeal/758/2018

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: MBSL

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019, 28.05.2019, 27.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/758/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Shermal Hemaka Jayasuriya v National Selection [...]

Appellant: Shermal Hemaka Jayasuriya

Public Authority: National Selection Committee, Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019; 23.04.2019, 06.08.2019; 19.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

T. Rusiripala v Peoples Bank - RTICAppeal/774/2018

Appellant: T. Rusiripala

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/774/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/692/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/779/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

Zacky Ismail v Base Hospital Nintavur - [...]

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1182/2018

 

අමාලි මුණසිංහ, [...]

අභියාචක: අමාලි මුණසිංහ, නිශානි නිශ්ශංක

පොදු අධිකාරිය: ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018, 02.10.2018, 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/172/2017

 

ආර්.එස්. එල්.ඩි. [...]

අභියාචක: ආර්.එස්.එල්.ඩි. ගමගේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහර

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019, 26.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/508/2018

 

එච්. චන්ද්‍රසේන එ. [...]

අභියාචක: එච්.එස්. චන්ද්‍රරත්න

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සියඹලාණ්ඩුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 02.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2017

 

චන්ද්‍ර ජයනන්ද එ. [...]

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.26; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1269/2019

 

ජේ.එච්.විලී. [...]

අභියාචක: ජේ.එච්.විලී. ස්ටැන්ලි පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/380/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/374/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/375/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. සෞඛය [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: සෞඛය , දේශීය වෛදය, සමාජ සුභ සාධන , පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අමාත්‍යාංශය - බස්නාහිර පළාත

බී. පී. අතුල පීරිස් [...]

අභියාචක: බී. පී. අතුල පීරිස්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 30.08.2018; 08.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/045/2018